De conformitat amb el Reglament Europeu de Privadesa 679/2016 i la Llei Orgànica 3/18 t’informem que les dades personals que has facilitat han passat a formar part d’un fitxer responsabilitat d’OMBRA FESTIVAL S.L. i que té per finalitat gestionar l’entrada o, si escau, l’e-mailing publicitari. El delegat de Protecció de dades és OMBRA FESTIVAL S.L. Les vostres dades seran conservades mentre siguin necessàries per gestionar la relació o mentre estiguis donat d’alta. Pots exercir els drets d’accés, limitació, portabilitat, reclamació a l’autoritat Espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblit, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades o recepció de correu electrònic a l’e-mail info@ombrafestival.com o al domicili situat al c/ Sant Gil 2, Local 2 08001 Barcelona.

E-MAILING PUBLICITARI

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privadesa 679/2016 i la Llei Orgànica 3/18 t’informem que les dades personals que has facilitat han passat a formar part d’un fitxer responsabilitat d’OMBRA FESTIVAL S.L. i que té per finalitat la segmentació de perfil i enviament de newsletter informativa que pot contenir aspectes publicitaris propis i de tercers. El delegat de Protecció de dades és OMBRA FESTIVAL S.L. Les teves dades seran conservades mentre estiguis donat d’alta a l’e-mailing. Podeu exercir els drets d’accés, limitació, portabilitat, reclamació a l’autoritat Espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblit, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades o recepció d’e-mailing a l’e-mail info@ombrafestival. com o al domicili situat al c/ Sant Gil 2, Local 2 08001 de Barcelona. Donarem resposta a qualsevol petició. Contacta si ho necessites a info@ombrafestival.com.

GENERAL

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privadesa 679/2016 i la Llei Orgànica 3/18 t’informem que les dades personals que has facilitat han passat a formar part d’un fitxer responsabilitat d’OMBRA FESTIVAL S.L. i que tenen diverses finalitats:

  • Si us heu donat d’alta al newsletter, l’enviament de la mateixa.
  • Si t’has donat d’alta a la plataforma, per gestionar-ne l’accés i l’ús, per poder visualitzar continguts.

Les dades també seran tractades amb la finalitat de complir les obligacions generades (resolució d’incidències, atenció al consumidor, per temes de seguretat, etc.).

La legitimació del tractament es basa en el consentiment de linteressat o en la relació precontractual o contractual. En determinats casos, per linterès legítim, derivat de, per exemple, motius de seguretat.

El delegat de Protecció de dades és OMBRA FESTIVAL S.L. Les vostres dades seran conservades mentre siguin necessàries per gestionar la relació, per acreditar la responsabilitat o mentre estiguis donat d’alta. Pots exercir els drets d’accés, limitació, portabilitat, reclamació a l’autoritat Espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblit, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades o recepció de correu electrònic a l’e-mail info@ombrafestival.com o al domicili situat al c/ Sant Gil, 2 Local 2, 08001 Barcelona.

El destinatari de les dades és la companyia. Tenim tercers proveïdors (com hosting, e-mailing etc.) que són encarregats del tractament. Nosaltres no tractem dades de targetes de crèdit o dèbit.

Els hàbits de navegació es regulen per la política de galetes.

L’usuari garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades. Per tal que les dades obrants als nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractaran de mantenir actualitzats. De manera que, a aquests efectes, l’Usuari haurà de fer els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent, a l’àrea o departament corresponent.

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que la companyia ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat informàtica de les dades personals subministrades.